Дейности по разпространението на научни резултати и постижения насочени към индустрията

Връзката между индустрията и Химическия факултет ще бъде засилена чрез:

  • Организиране на срещи и семинари с представители на водещи индустриални компании, както и на малки и средни предприятия.
  • Организиране на специализирани ежегодни срещи с индустрията с цел определяне на общи интереси – стратегически решения за големите компании и бързо приложими иновации за малкия и среден бизнес.