Участие в конференциите

Участието на колегията на Факултета в научните конференции и събития ще се отчита като ефективен начин за разпространение на научно знание. Това, също ще допринесе в по-дългосрочна перспектива за повишаване престижа за Факултета, като отлична изследователска институция в областта на функционалните материали.