Трансмисионен електронен микроскоп (TEM)

Химическият факултет вече оповести необходимостта от обществен търг за придобиването на ТЕМ оборудване. Необходимите характеристики за оборудването бяха определени след проведени дискусии с колегията на Факултета, както и съгласно препоръките на Управителния съвет. Престоят кратки посещения от някои от партньорските организации за обмен на знания и опит, свързани с тяхното  ТЕМ оборудване.

Закупуването на ТЕМ оборудване е съпътствано, също и от подобрение на техническите условия, създаване на подходяща среда, обучение на персонала и въвеждане на правила за ефективна употреба на новото оборудване от колегията на Факултета.