Назначаване на инженери

Предвижда се назначаване на двама инженери, които да поддържат двата нови апарата предвидени за закупуване в рамките на проекта  - ЯМР и ТЕМ.