Назначения за дълъг период

Първата покана за кандидатстване и избор на 3 опитни изследователи, които ще бъдат назначени във Факултета по химия и фармация, вече бе публикувана в Naturejobs, портала EURAXESS, интернет страницата на Факултета по химия и фармация. Поканата бе разпространена и чрез партньорските  организации, клуба на възпитаниците на факултета, както и други партньори на факултета. Tекстът на обявата може да бъде намерен тук.

Търсенето е измежду кандидати, които са българи, работещи в момента в чужбина  през последните поне 3 години. Позициите са свързани с новата апаратура, която ще бъде закупена в рамките на проекта  – ЯМР, TEM и каталитична апаратура; една от обявените позиции ще бъде за учен, с натрупан опит в областта на  фармацията. Назначените  изследователи ще трябва да работят за изграждане на собствена група и да осъществят сътрудничества с други членова на факултета. В края на периода, за който са назначени, ще бъде оценено до каква степен тези учени са се интегрирали в работа на факултета и ако са успешни, те ще получат покана за постоянна позиция във Факултета по химия и фармация.

След  изтичане на първата година на проекта ще бъде обявена покана за кандидатстване за останалите две позиции.