Посещения на опитни изследователи от факултета в партьорските организации

Посещенията на изследователи от Факултета към партньорските организации ще бъдат с цел:

  • Обмяна на знания и ноу–хау, както и специализирано обучение свързано с планираното за закупуване оборудване, усъвършенствани изследователски методи и подходи, нови видове функционални материали и др.
  • Съвместна работа и дейности между Факултета, партньорските организации и други респективни акционери.