Оперативен съвет

Оперативният съвет ще управлява цялостната политика на проекта, като следва стратегическите решения, анализи и препоръки на Управителния съвет.

Членове на Оперативния съвет са Координатора на проекта и лидерите на работни пакети:

  1. проф. дхн Тони Спасов (Координатор на проекта и лидер на Работен пакет 1)
  2. проф. дхн Николай Денков  (Лидер на Работен пакет 2)
  3. проф. д-р Румен Цеков  (Лидер на Работен пакет 3)
  4. проф. дхн Георги Вайсилов  (Лидер на Работен пакет 4)
  5. доц. д-р Росица Николова  (Лидер на Работен пакет 5)
  6. доц. д-р Елена Василева  (Лидер на Работен пакет 6)