Факултет по химия, Университет Оксфорд, Великобритания

Факултетът по химия в Университета Оксфорд е един от водещите изследователски центрове в областта на химията в света. Изследванията във факултета са в редица иновативни области – измервания в химията, нови лекарства, енергия, катализ, нанохимия, синтез, атмосферна химия, биологичен синтез и фемтохимия.

Сътрудничеството между Химически факултет на Софийски университет и Университета Оксфорд ще бъде концентрирано върху синтеза и охарактеризирането на материали, като изследванията могат да бъдат свързани с получаване на теоретични знания за връзката между техните структура и свойства или свързани с подобряване на техните специфични приложения, съвместно с индустрията. Включват се материали с приложение във фармацията и медицината, материали за опазване на околната среда, материали за енергетиката и материали с оптични свойства.

линк към: Факултет по химия, Университет Оксфорд, Великобритания