Съвместни инициативи/събития

Работна среща „Applied research on Functional materials

11.12-14.12.2014 г., Велинград, България

Работна среща “Applied research on Functional materials” бе проведена от 11 до 14 декември, 2014 г. в хотел „Акватоник“, гр. Велинград. В срещата участваха учени от Факултета по химия и фармация, които работят в областта на приложната наука, както и представители на компании, с кито Факултета си партнира в научните разработки. Срещата имаше за цел да представи приложните изследвания и разработки на учени от Факултета по химия и фармация на СУ“Св. Кл. Охридски“.

Програмата на Работната среща може да бъде намерена тук.