Работна среща „Синтез и охарактеризиране на наноматериали“

Работната среща “Синтез и охарактеризиране на наноматериали” ще се проведе от 3 до 6 април, 2014 г. в хотел Феста Чамкория, Боровец, България. Работната среща цели обмяната на опит и идеи между учени от Факултета по химия и фармация, партньорските организации и еьперти в областта на наноматериалите.

Партньорски организации:

  • Технически университет в Мюнхен, Германия
  • Университет в Оксфорд, Великобритания
  • Макс Планк институт за полимерни излседвания, Майнц, Германия
  • Университет в Торино, Италия
  • Висше училище за иднистриални физика и химия, Париж, Франция

За да кандидатствате:

Информация за регистрация съдържаща име, институция и e-mail адрес, заедно със заглавие на презентацията трябва да бъдат изпратени на e-mail адрес: b.e@chem.uni-sofia.bg.

Повече информация може да бъде поискана на същия e-mail адрес: b.e@chem.uni-sofia.bg

 

Conference fee:

No conference fee is envisaged for participants from the partnering organizations.

Important deadlines:

29.02.2014  Deadline for submission of registration information for all participants.

29.02.2014    Confirmation for the acceptance.

Работна среща „Материали за чиста енергия и оптиката“

Втората Работна среща в рамките на проекта „BeyondEverest“ е на темаMaтериали за чиста енергия и оптиката”. Работната среща ще се проведе от 4 до 7 април, 2013 г. в гр. Правец, България. Повече информация за важните дати, свързани със срещата може да бъде намерена тук.